2023 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

SAYI: 2023– 392

                                                                       GENEL KURULA ÇAĞRI

                  Değerli Meslektaşımız...

                  Odamızın 2022-2023 yılı Seçimli Genel Kurulu  01 Eylül 2023 Cuma günü Saat: 14:00’de Tığcılar Mah. Küçük Osman Sok. No:27 Oda Merkezinde gerçekleştirilecek olup, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 02 Eylül 2023 Cumartesi günü Saat:14:00’de aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Gündem Cumartesi günü tamamlanacak. Tüm kurullarımızın seçimi 3 Eylül 2023 Pazar günü oda binamızda 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 20.Bölge Sakarya Eczacı Odası

          Yönetim Kurulu Adına

                      Başkan

             Ecz. Orhan YONTAR

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

3-Genel Kurul Divan Seçimi

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporun okunması

6-Denetleme Kurulu Raporu okunması

7-Raporların görüşülmesi

8-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası

9-2023-2024 tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

10-Seçime katılacak adayların tespiti

11-Dilek ve temenniler

12-Kapanış

03 EYLÜL 2023 PAZAR (SEÇİM)

Yönetim Kurulu               ( 7 Asil 7 Yedek)

Denetleme Kurulu           ( 3 Asil 3 Yedek)

Onur Kurulu                     ( 5 Asil 5 Yedek)

Büyük Kongre Delegeleri (7 Asil 7 yedek)

Not: 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasasına göre, odaların seçimli ve seçimsiz Genel Kurul’una mazeretsiz katılmamak durumunda para cezası uygulanması zorunludur.

 

 

10 Ağustos 2023 - Okunma Sayısı : 772